ДОСОКРАТИКИ
Літера: Д

ДОСОКРАТИКИ Буква - Д- умовна назва групи філософів початкового періоду давньогрецької філософії (7 - поч. 4 ст. до н. е.). Вживається для позначення філос. шкіл, що виникли до Сократа. До Д. відносять мілетську школу, Геракліта, елейську школу, піфагореїзм, Емпедокла, Анаксагора, Демокріта та ін. В центрі уваги Д. стояли проблеми будови світу (космосу), на відміну від Сократа, який у центрі філософських роздумів поставив людину.


інші слова Літера - Д