Вабитися
Літера: В

Вабитися Буква - ВВабитися блюся, бишся; мн. вабляться; недок. .на кого — що. Спокушатися, мати потяг до кого-, чого-небудь. Вона таки й справді і слухняна, й почтива, і на шори та вбори та на паничів не вабиться, а роботи своєї пильнує (Вас, І, 1959, 220).
2. Пас до вабити.


інші слова Літера - В