Єство
Літера: Є

Єство Буква - ЄЄство а, с. 1. Сукупність усіх фізичних і душевних сил та властивостей людини.— Я., пізнав, до якої ви­соти може цивілізація піднести людину, а спеціально жінку. Я всім своїм єством поклонився тій цивілізації і поклявся служити їй усе своє життя (Фр., IV, 1950, 297); Могутнім художнім словом, сповненою благород­ної і самовідданої боротьби діяльністю, всім єством своїм Тарас Григорович Шевченко належить трудовому на­роду (Мист., 2, 1961, 1); Марійка заволоділа всім його єством (Хижняк, Килимок, 1961, 12).
киижн., рідко. Живий організм.— Дурять, що на хмарах сидить якесь вище небесне єство — Саваоф-бог (Ковінька, Кутя.., 1960, 94).
книжн., рідко. Найголовніше і найістотніше в чому-пебудь; суть чогось. Це [логічність, цілеспрямо­ваність дій актора на сцені] досяжно лише в результаті свідомого і глибокого опанування єства образу, соціаль­них і психологічних мотивів його поведінки і вчинків (З глибин душі, 1959, 33).


інші слова Літера - Є