Переплутуватися
Літера: П

Переплутуватися Буква - ППереплутуватися уєтьсн, недок., ПЕРЕПЛУ­ТАТИСЯ, аеться, док. 1. Сплітатися між собою, без­ладно сплутуватися одне з одним або з чим-небудь. Голі вузлуваті горіхи та буки переплутувалися гіллям (Тулуб, Людолови, І, 1957, 336); * Образно. На заході сонце зрівнялося з лісом і котилося нижче, по всьому лісу переплуталося косе проміння (Ю. Янов., І, 1954, 286); // Перехрещуватися (про сліди, стежки і т. ін.). На снігу чітко викарбувався слід від підошов, який пере­плутувався з слідами двох лиж (Донч., IV, 1957, 443); Між осик білих по траві стежки навхрест переплута­лись (Головко, І, 1957, 107); // перен. Зливатися (про звуки). Мелодії сиплються, переплутуються в якомусь хаотичному безладді (Н.-Лев., III, 1956, 305).
2. Приходити в безлад, перемішуватися. Дараба рво­нулася вперед, аж ледве Тимофій скочив.. Увесь світ за­чав крутитися довкола мене! В якімось дивнім танці переплутувалися знайомі контури гір, і я не міг пізнати, де що стоїть (Хотк., II, 1966, 388); [Кирило:] Далі зими ще довші будуть: перед кінцем світу усе переплу­тається… (Кроп., II, 1958, 10); / дивно — не прочитає [Давид] заголовка: літери якось переплутались (Голов­ко, II, 1957, 100); * Образно. В стомленій хворій уяві переплуталися всі шляхи-дороги цілого світи (Довж., І, 1958, 293).
Все переплуталось [у голові (в думках і т. гн.) — все втратило ясність, стрункість, стало безладним. У го­лові все переплуталося, пішло колесом, наче після чаду та диму… (Мирний, І, 1954, 359); В думках усе пере­плуталося, і дівчина не в силі була сама розібратися в тій плутанині (Жур., Вечір.., 1958, 217).
3. тільки недок. Пас. до переплутати.


інші слова Літера - П