Євангеліє
Літера: Є

Євангеліє Буква - ЄЄвангеліє я, с. 1. Частина біблії (головна частина Нового завіту), в якій вміщено легенди про життя та повчання міфічного Ісуса Христа і яка є основою хри­стиянської релігії. Поки донесли [покійника] до церкви, то аж дванадцять разів застановлялися читати єван­гелія (Кв.-Осн., II, 1956, 97); Прийшов він [свя­щеник] у чорній рясі з евангелієм у руці (Скл., Свято­слав, 1959, 55).
2. перен., ірон. Книга, в якій викладені основні прин­ципи, правила чого-побудь.


інші слова Літера - Є