Досвід
Літера: Д

Досвід Буква - ДДосвід у, ч. 1. Сукупність знань, уміння, які здо­буваються в житті, на практиці. Робітничий клас Ро­сії відзначався найвищою в світі революційністю, орга­нізованістю і мав великий досвід класової боротьби (Програма КПРС, 1961, 9); Юлдаш, незважаючи на свої малі роки, був уже пастух з досвідом (Донч., І, 1956, 148);//Те, що вже було в житті, з чим доводилося зустрічатися. Якби не була научена досвідом гірким, то знов би розсипалась в гірких фразах (Л. Укр., V, 1956, 39).
2. філос. Уся сукупність чуттєвих сприйнять, що на-бувається в процесі взаємодії людини з зовнішньою природою і становить основу всіх наших знань про матеріальний світ.


інші слова Літера - Д