Табло
Літера: Т

Табло Буква - ТТабло невідм., с, спец. Сигнальний щит із світло­вими чи електромагнітними показниками, що відби­вають стан контрольованого устаткування, хід техно­логічного процесу, результати змагань тощо. Праворуч* у торці цеху, на великому світловому табло лабораторія висвітлює показники аналізу взятої Горбачовим проби [металу] (Рад. Укр., 15.УІІ 1962, 3).


інші слова Літера - Т