Єдиний
Літера: Є

Єдиний Буква - ЄЄдиний а, е. 1. Один, без інших. Радянський на­род є єдиним господарем своєї країни; II Лише один. Якби знала Матуся горенько твоє, Чи оддала б за гене­рала Дитя єдинеє своє? (Шевч., II, 1953, 222); Вона не знає, як це зробити, але втеча — єдиний вихід (Хиж-няк, Тамара, 1959, 187).
<3> Єдиним духом див. дух.
2. Який становить собою внутрішню єдність; ціліс­ний, неподільний. Наша партія завжди стояла на позиції єдиної, інтернаціональної, організаціїс.-д. пар­тії (Ленін, 20, 1950, 58); Ми йдемо вперед єдиним фрон­том; II Тісно зближений, згуртований. Наш народ єди­ний — в цьому наша сила (Корн., Разом із життям, 1950, 92); // Загальний, спільний для всіх. Однією з найважливіших проблем втілення в життя ленінської ідеї електрифікації всієї країни і побудови економіки комуністичного суспільства є створення єдиної енерге­тичної системи (ЄЕС) СРСР (Ком. Укр., 7, 1962, 33).


інші слова Літера - Є