Падькання
Літера: П

Падькання Буква - ППадькання я, с, діал. Дія за знач, падькати. — Пу, і згляньтеся, людонькове, скільки ті шельми на­робили мені шкоои! — бідкався господар, перериваючи ..падькання кумів і кумась (Фр., VI, 1951, 146).
ІіАДЬКАТЙ, аю, аєш, иедок., діал. Нарікати (у 1 знач.). До найстаршого чорта, Луципера, прилетіла ціла юрба чортів, кричачи і падькаючи на Русина (Фр., II, 1950, 125); — Не падькай, Святославе,— втішав Свинельд,— хто не йде інших бити у чцжину, того чижі і/ хаті знайдуть! (Оп., Іду.., 1956, 87).


інші слова Літера - П