Дармовйс
Літера: Д

Дармовйс Буква - ДДармовйс рідко ДАРМОВІС, а, ч., розм. 1. Пред­мет, який чіпляють, підвішують до чого-пебудь для при­краси і т. ін.; підвісок, підвіска. З металевих імпорт­них речей слід згадати бронзовий глек., та емальований дармовис (Архсол., II, 1948, 112); * У порівн. Воно [золоте пенсне] теліпається на золотім ланцюжку, .. наче дармовис (Вільде, Сестри.., 1958, 558); // заст. Пелерина в шинелі. [Мартин:] Яка це в тебе шинеля.? .. Зроби таку, як у столоначальника. [Степан:) Сук­на не стало на дармовіса (К.-Карий, І, 1960, 329).
2. перен. Бездіяльна людина; гультяй. [Я ц и х а:] Сватав Гальки, дзуски, бісе, Рябий канцур, дармовісе! (Крон., II, 1958, 100).


інші слова Літера - Д