Дані
Літера: Д

Дані Буква - ДДані них, ми., книжн. 1. Відомості, показники, необхідні для ознайомлення з ким-, чим-небудь, для ха­рактеристики когось, чогось або для певних висновків, рішень. Голови колгоспів мняли в руках портфелі й папки, повні звітних даних (Ю. Янов., 11, 1954, 152); Космічна ракета, яка летить за заданим курсом, пові­домляє останні дані, що вона вже пройшла більше поло­вини відстані від Землі до Місяця (Рад. Укр., 4.1 1959, 2); // Підстави, причини. Ольга мала деякі дані підозрівати, що Завадка шукає нагоди заговорити до неї (Вільдо, Сестри.., 1958, 513).
2. Здібності, якості, необхідні для чого-небудь. її [М. М. Єрмолової] дані були виняткові. У неї була ге­ніальна чуткість [чутливість], натхненний темпера­мент (Мов життя в мист., 1955, 42).


інші слова Літера - Д