Добротворський Сергій Семенович
Літера: Д

Добротворський Сергій Семенович Буква - ДДОБРОТВО́РСЬКИЙ Сергій Семенович (31. 07. 1950, с. Кримське Слов’яносерб. р-ну Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – матеріалознавець. Канд. фіз.-мат. н. (1984), д-р тех. н. (1996), проф. (2000). Закін. Харків. авіац. ін-т (1975), де відтоді й працював; від 1986 – у Нац. тех. ун-ті «Харків. політех. ін-т»: від 1996 – проф. каф. технології машинобудування та металорізал. верстатів. Наук. дослідж.: фізика низькотемператур. плазми; радіац. стійкість матеріалів; комбінов. фіз.-тех. методи обробки та шліфування.


інші слова Літера - Д