Дмитрієв Олександр Ілліч
Літера: Д

Дмитрієв Олександр Ілліч Буква - ДДМИ́ТРІЄВ Олександр Ілліч (09. 01. 1947, Москва) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Львів. політех. ін-т (1970). Працював 1972–79 в Ін-ті напівпровідників АН УРСР; 1979–82 – у НДІ радіотех. матеріалів; від 1982 – в Ін-ті проблем матеріалознавства НАНУ (усі – Київ): від 1992 – пров. н. с. Наук. дослідж.: кінет. та квант. осциляційні явища, фазові перетворення в напівпровідниках з вузькою забороненою зоною та шаруватих структурах у діапазоні т-р 2–300 К.


інші слова Літера - Д

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909. Д

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909. Д

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909. Д