Длугач Міхель Йосипович
Літера: Д

Длугач Міхель Йосипович Буква - ДДЛУ́ГАЧ Міхель Йосипович (03(16). 09. 1913, с. Уладівка, нині Калинів. р-ну Вінн. обл. – 05. 11. 1981, Київ) – фахівець у галузі будівельної механіки. Д-р тех. н. (1965). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1940). Від 1948 – в Ін-ті буд. механіки АН УРСР (нині Ін-т механіки НАНУ, Київ): 1950–77 – ст. н. с., 1977–81 – ст. н. с.-консультант. Наук. праці присвяч. питанням розрахунку тонкостін. стержнів з планками і ґратками, розрахунку на міцність вежі Шухова, задач стійкості та коливань пруж. систем. Один з перших в Україні у працях застосував і узагальнив метод сіток та розповсюдив його на нові класи задач теорії пластин і оболонок.


інші слова Літера - Д