Далекомір
Літера: Д

Далекомір Буква - ДДалекомір а, ч., спец. Оптичний, радіотехнічний або акустичний прилад для визначення відстані без ви­мірювання її безпосередньо на місцевості або у просторі. Ми можемо виміряти його [світила] видиме зміщення на фоні далекий зірок і, як за допомогою звичайного дале­коміра, обчислити відстань до нього (Бесіди про все­світ, 1953, 36); Коли Голуб одривався від окулярів далеко­міра, Вихор тряс його за плече (Кучер, Чорноморці, 1956. 57).


інші слова Літера - Д