Забезпечений
Літера: З

Забезпечений Буква - ЗЗабезпечений а, е. 1. Дієпр. пас мин. ч. до забезпе йти. У нього були два сини, вже давно забезпе­чені і відділені набік (Фр., VIII, 1952, 385); Нехай бур­жуазія ще лютує..,— перемога за нами, перемога всесвітньої комуністичної революції забезпечена (Ленін, 28, 1951, 420); Наївно було б думати, що все, створене людьми праці, ..уже тим самим забезпечене від будь-яких ідейних чи творчих хиб (Рильський, III, 1956, 151); Мирно дрімали гребці, забезпечені словом Непту­на (Зеров, Вибр., 1966, 245); // забезпечено, безос при-судк. сл. В соціалістичному суспільстві не тільки за­безпечено політичну рівноправність націй, але й лік­відовано успадковану від старого ладу їх економічну і культурну нерівність (Програма КПРС, 1961, 14).
2. прикм. Який має всього в достатку; заможний. / так стало Чіпці весело, немов справді земля вже його, і він вертається додому забезпечений (Мирний, І, 1949, 246).


інші слова Літера - З