Живильний
Літера: Ж

Живильний Буква - ЖЖивильний а, е. 1. біол. Який використовуєть­ся для підживлення рослин, який живить живі орга­нізми. В результаті тривалих шукань і дослідів., стали широко застосовувати спосіб виготовлення жи­вильних кубиків безпосередньо в парниках (Колг. село, 15.1 1955, 3); Обмін речовин — це складний процес, що включає в себе засвоєння живильних речовин, їх роз­щеплення на складові частини, всмоктування останніх і оновлення за їх рахунок організму (Наука.., 7, 1958, 19).
Д Живильне середовище, біол. — середовище, яке застосовується для вирощування живих організмів, розмножування їх. Мікробів вирощують штучно на спеціальних живильних середовищах (в лабораторних умовах) (Підручник дезпнф., 1953, 28).
техн. Який забезпечує чим-нсбудь необхідним для нормальної дії. Заміна трифазних двигунів, застосо­вуваних тепер па електротр актор ах, однофазними значно спростить конструкцію живильного кабеля, що дасть істотний., ефект (Наука.., З, 1956, 13).
Д Живильний насос, техн. — насос, який служить для подавання води під тиском у паровий котел.
перен. Який сприяє зростові, розвиткові чого-небудь. Живильним джерелом його задирливої, веселої молодості був його народ і народний побут (Полт., Дит. Гоголя, 1954, 159).


інші слова Літера - Ж