Далекоглядність
Літера: Д

Далекоглядність Буква - ДДалекоглядність яості, ж. Абстр. ім. до далеко­глядний. Розроблені заходи дальшого піднесення со­ціалістичної економіки і народного добробуту ще й ще раз свідчать про мудрість і далекоглядність нашої партії (Рад. Укр., 18.1 1959, 2); Публіцистика [О. Гон-чара| доречна.., в тканині повіствуванпя {оповіді] вона органічна, відтворюючи правдиво широкий сві­тогляд, інтелектуальність та далекоглядність радян­ської людини на війні (Смолпч, VI, 1959, 185).


інші слова Літера - Д