ЛІНІЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРАМІКИ КУЛЬТУРА, ВОЛЮТОВА КУЛЬТУРА
Літера: Л

ЛІНІЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРАМІКИ КУЛЬТУРА, ВОЛЮТОВА КУЛЬТУРА Буква - ЛЛІНІЙНО-СТРІЧКОВОЇ КЕРАМІКИ КУЛЬТУРА, Волютова культура – одна з археологічних культур періоду неоліту в Європі. Характерні для неї пам'ятки виявлені на землях, що нині є територіями Франції, Бельгії, Нідерландів, Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії, Молдови та України (Зх. Волинь і Верхнє Подністер'я). Визначальною її ознакою є глиняний посуд кулястої форми, прикрашений ритим орнаментом у формі спіралей і волютів (від італ. voluta – завиток, закрутка). Притаманний їй кам'яний інвентар близький мезолітичному (див. Мезоліт). Датується 5 – 4 тис. до н. е. Відома (як археол. к-ра) з кінця 19 ст. На укр. землях представлена поселеннями Котоване, Незвисько, Торське, Звенячин і Тадані (у різні роки їх досліджували, зокрема, Я.Пастернак, Т.Пассек, К.Черниш, Д.Телегін, Ю.Захарук, М.Пелещишин). Тут виявлені невеликі наземні та напівземлянкові житлово-госп. споруди, біля яких розкопано, очевидно, вироб. ями. За результатами досліджень встановлено, що основою госп-ва було землеробство, при наявності скотарства та мисливсько-збиральницької діяльності. Прабатьківщиною Л.-с.к.к. вважається Середній Дунай. У свою чергу сама Л.-с.к.к., очевидно, є хронологічним попередником трипільської культури. Про останнє, на думку фахівців, свідчать, перш за все, стратиграфічне (від лат. stratum – настил, шар – і грец. γράφω – пишу, креслю; "стратиграфія" тут – чергування шарів на археол. пам'ятках) перекриття на одних і тих самих поселеннях трипільськими шарами шарів Л.-с.к.к., а також – деякі загальні для обох культур форми кам'яного інвентарю і подібність способів виготовлення керамічних виробів.


інші слова Літера - Л